Kontakt STAB HSGS
Peter Nielsen
Oberstløjtnant
Skolechef
Tlf: 4138 5300
fak-hs-ch@fiin.dk
Claus C. Andersen
Chefsergent
Myndighedsbefalingsmand
Tlf: 2550 6505
fak-hs-csg@fiin.dk
Peter Vexø.
Major
Stabchef
Tlf: 4132 0294
fak-hs-stch@fiin.dk
Henrik Lykke.
Kaptajn
Chef uddannelse
Tlf: 5087 8329
fak-hs-ud01@fiin.dk
Vicky Wilkan
Kaptajn
HR Chef
Tlf: 2550 6501
fak-hs-sk01@fiin.dk
Kontakt videruddannelsesafdelingen VUTI og VUTII
Peter F Work.
Major
Chef VUTI og II
Tlf: 4196 2959
fak-hs-vutch@fiin.dk
Niels Møller Christensen.
Chefsergent
Commandsergent VUT
Lærer VUTII
Tlf: 2949 9445
fak-hs-vut22@fiin.dk
Per Atzen.
Kaptajn
NK VUT Holdfører VUT II
Tlf: 5087 8302
fak-hs-vut21@fiin.dk
Jesper Wiil
Kaptajn
Holdfører VUT I
Tlf: 7282 9721
fak-hs-vut11@fiin.dk
Kontakt Officersgrunduddannelsen OGU
Henrik F Kirkegaard.
Major
Chef OGU
Tlf: 4295 7560
fak-hs-oguch@fiin.dk
Finn Thomsen
Chefsergent
NK OGU
Tlf: 2550 6502
fak-hs-ogunk@fiin.dk
Kontakt Sergentgrunduddannelsen GSU/ALM
Søren I Madsen.
Major
Chef GSU/ALM
Tlf: 4172 4968
fak-hs-gsuch@fiin.dk
Claus Vognsen
Premierløjtnant
NK GSU/ALM
Tlf: 4132 0179
fak-hs-gsunk@fiin.dk
© 2019 - Hærens sergentskole. Skriv til webmaster